Dostawa i odbiór wyrobów


3.1 Zleceniodawca dostarcza materiał do cynkowania i odbiera po cynkowaniu transportem własnym lub zleconym, własnym staraniem, na własny koszt i ryzyko w terminie uzgodnionym z Wykonawcą.
3.2 Ładunek elementów należy przystosować do rozładunku wózkiem widłowym stosując przekładki drewniane. Mniejsze elementy należy pakować na paletach, w skrzyniach lub innych pojemnikach.
3.3 W przypadku dostawy konstrukcji nie spełniającej powyższych warunków, Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie materiału podczas rozładunku. Wykonawca może doliczyć opłatę za utrudniony rozładunek wg obowiązującego cennika usług dodatkowych.
3.4 Wykonawca ma prawo odmówić rozładunku w przypadku, gdy materiał jest załadowany w sposób uniemożliwiający bezpieczny rozładunek.
3.5 Wyroby podczas transportu powinny być zabezpieczone przed ocieraniem i uszkodzeniem.
3.6 Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia lub zniszczenia powstałe w transporcie.
3.7 Terminy dostaw i odbiorów uzgadniane są z pracownikami Działu Handlowego.
3.8 Przyjęcie i odbiór elementów do cynkowania odbywa się w godzinach 7:00-19:30, od poniedziałku do piątku. Przyjęcia i wydania poza tymi godzinami muszą być uzgodnione wcześniej.
3.9 Wykonawca dokonuje pomiaru wagi dostarczonych konstrukcji na wagach własnych. W przypadku rozbieżności pomiędzy wagą Zleceniodawcy a wagą Wykonawcy, przyjmuję się jako właściwą wagę Wykonawcy.
3.10 Przed odbiorem towaru, należy uzgodnić z Działem Handlowym gotowość materiału do wysyłki.
3.11 Transport konstrukcji ocynkowanej w okresie o niekorzystnych warunkach atmosferycznych (wilgotność, błoto, sól), powinien odbywać się pojazdami z zakrytą skrzynią ładunkową przy jednoczesnym zapewnieniu warunków uniemożliwiających tworzenie się zawiesin pary wodnej o charakterze agresywnym w stosunku do powłoki cynkowej.


Strona używa plików cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. X