Przygotowanie powierzchni

Zapewnienie długotrwałej ochrony przez system malarski wymaga właściwego przygotowania podłoża przed aplikacją farby, dlatego też przed przystąpieniem do prac należy ocenić stany wyjściowe powierzchni stalowej.

Powierzchnie stalowe, które nigdy nie były zabezpieczone powłokami malarskimi, mogą być w różnym stopniu pokryte rdzą, zgorzeliną walcowniczą oraz innymi zanieczyszczeniami (pył, smar, zanieczyszczenia jonowe/sole rozpuszczalne, osady itp.)

Obróbka strumieniowo-ścierna jest najlepszą spośród mechanicznych metod przygotowania powierzchni. Jako materiał ścierny wykorzystane może być szerokie spektrum ścierniw. Zgodnie z PN-ISO 8501-1, w przypadku obróbki strumieniowo-ściernej konstrukcji stalowych wyróżnia się następujące stopnie przygotowania powierzchni:

Sa 1 - Zgrubna obróbka strumieniowo-ścierna
Na oglądanej bez powiększenia powierzchni nie może być widoczny olej, smar, pył, słabo przyczepna zgorzelina walcownicza, rdza, powłoki malarskie czy obce zanieczyszczenia.

Sa 2 - Zgrubna obróbka strumieniowo-ścierna
Na oglądanej bez powiększenia powierzchni nie może być oleju, smaru, pyłu, większych śladów zgorzeliny walcowniczej, rdzy, powłoki malarskiej czy obcych zanieczyszczeń. Wszelkie szczątkowe zanieczyszczenia przylegają do podłoża.

Sa 2 ½ - Bardziej gruntowna obróbka strumieniowo-ścierna
Na oglądanej bez powiększenia powierzchni nie może być oleju, smaru, pyłu, zgorzeliny walcowniczej, rdzy, powłoki malarskiej czy obcych zanieczyszczeń. Pozostały jedynie ślady zanieczyszczeń w postaci plamek w kształcie kropel lub pasków.

Sa 3 - Obróbka strumieniowo-ścierna do stali wzrokowo czystej
Na oglądanej bez powiększenia powierzchni nie może być oleju, smaru, pyłu, zgorzeliny walcowniczej, rdzy, powłoki malarskiej czy obcych zanieczyszczeń. Powierzchni musi mieć jednolitą metaliczną barwę.

Przygotowanie powierzchni cynku przed malowaniem ma decydujące znaczenie dla jakości i trwałości uzyskanego zabezpieczenia DUPLEX. Powłoki ocynkowane ogniowo najlepiej czyścić przez lekkie omiecenie ścierniwem w procesie obróbki strumieniowo-ściernej w celu usunięcia warstwy tlenkowej, ewentualnych zanieczyszczeń i poprawy przyczepności powłoki przez wzrost chropowatości powierzchni. Nieusunięte zanieczyszczenia mogą znacznie pogorszyć przyleganie farby do podłoża, szczególnie jeśli są to pozostałości kąpieli chłodzących na świeżej warstwie cynku.

Wszystko, co zaburza właściwe zwilżanie powierzchni cynku przez farbę i przez to przyleganie gotowej powłoki do podłoża, wpływa na pogorszenie spodziewanych własności ochronnych uzyskanego zabezpieczenia. Nakładanie farb ciekłych na warstwy cynku bez przygotowania przed malowaniem jest dużym ryzykiem i często prowadzi do odspajania się gotowych powłok. W takim wypadku, prócz znacznego obniżenia walorów ochronnych, pojawia się problem z nieestetycznym wyglądem pokrywanych powierzchni.


Strona używa plików cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. X