Voorbereiding van het materiaal

Het materiaal dat bestemd is voor thermisch verzinken mag geen besloten ruimtes hebben die de onderdompeling onmogelijk zouden maken of die het scheuren van het materiaal zouden veroorzaken.

Elk constructieelement moet voorzien zijn van geschikte procesgaten voor ventilatie, vrije zinkcirculatie binnen en buiten het element, ontspannings-gaten (wanneer de overlap van het oppervlak groter is dan 400 cm2) en gaten (of handvatten) die voor een goede vering zorgen.

De minimumafmetingen van luchtventielen, afhankelijk van de dwarsdoorsnede, zijn weergegeven in de onderstaande tabel:

De tabel hierboven toont de grootte en het aantal gaten die aan de twee uiteinden van het profiel moeten worden gemaakt, afhankelijk van de grootte van de dwarsdoorsnede. Het is van toepassing op profielen van niet meer dan 2,7 m. Voor langere profielen dienen er grotere gaten worden gemaakt.

De constructies mogen geen kleine gaten of holtes hebben, bijv. bij gelaste verbindingen waaruit er na het verzinken de resten van flux en zuur uit kunnen vloeien, waardoor de kwaliteit en het uiterlijk van de coating zouden worden verslechterd (de zgn. "bloedige lekkages" of "zweten").

De thermische werking van het zinkbad laat inwendige spanningen in elementen los wat tot vervorming kan leiden. Dit is vooral zichtbaar bij gelaste elementen.

Downloaden:

Voorbereiding van het materiaal (pdf)


This website uses cookies. By using this website you agree to the use of cookies, according to the current browser settings. X