Project

 Het bereiken van optimale resultaten bij het verzinken van staalconstructies hangt grotendeels af van de manier waarop ze worden ontworpen en gemaakt. De elementen die bestemd zijn voor het verzinken moeten een zodanige vorm hebben die het mogelijk maakt dat elk het te verzinken oppervlak bereikt wordt door het bad en waardoor het water vervolgens vrij kan stromen.

In de ontwerpfase is het noodzakelijk om vooral het volgende in overweging te nemen:

  • afmetingen van het zinkbad (de zgn. werkafmetingen)
  • alle thermische effecten,
  • individuele kenmerken van het te verzinken element,
  • voorzien methoden voor de installatie van verzinkte constructie,
  • toestand van het oppervlak van stalen onderdelen voor het verzinken.

Aanbevelingen met betrekking tot het ontwerpen van de constructie zijn opgenomen in de PN-EN ISO 14713-norm.


This website uses cookies. By using this website you agree to the use of cookies, according to the current browser settings. X