5 stappen

01

Project

Het proces van verzinken zou al in de ontwerpfase moeten worden voorzien en in aanmerking worden genomen. De zinkcoating moet van passende kwaliteit zijn en aan bepaalde normen voldoen, dus het is belangrijk om aandacht te besteden aan de factoren die het proces beïnvloeden

meer

02

De keuze van staal

La qualité du revêtement de zinc obtenu (brillance, douceur, épaisseur, adhérence, etc.) dépend en grande partie du type d'acier utilisé. Lors de l'analyse de la composition chimique de l'acier, une attention particulière doit être portée à la teneur de deux éléments : le silicium et le phosphore.

meer

03

Voorbereiding van het materiaal

Een goede voorbereiding is een absolute voorwaarde voor het goedkeuring van de structuur voor thermisch verzinken. Het materiaal mag geen besloten ruimten hebben waardoor het niet zal zinken of scheuren tijdens het verzinken.

meer

04

Verwijdering van onzuiverheden

De elementen die bestemd zijn voor het verzinken moeten vrij zijn van verontreinigingen op het oppervlak en eventuele resten van schuurmiddelen. Alle onzuiverheden moeten van tevoren worden verwijderd voor het te verzinken materiaal wordt geleverd.

meer

05

Procedure na het verzinken

Verzinkte producten moeten onder de juiste omstandigheden worden vervoerd en opgeslagen om de zinkcoating te beschermen tegen het ontstaan van de zogenaamde witte corrosie. Er moet ook voor worden gezorgd dat de zinklaag niet in contact komt met het zwarte staal.

meer


This website uses cookies. By using this website you agree to the use of cookies, according to the current browser settings. X